Fizyka
Data Temat
2010-05-18 17:31 9 zestaw
2010-05-04 15:11 pytanie
2010-04-25 19:20 zestaw 7
2010-03-30 15:34 Kolokwium 31 marca
2010-03-24 20:28 E3 Zależność oporu od temeratury
2010-03-24 16:57 F6* - Nauka obsługi oscyloskopu i badanie zależności prędkoś
2010-03-24 16:56 O2 - Wyznaczanie ogniskowej oraz badanie wad soczewek przy u
2010-03-24 16:55 O10 - Badanie widm emisyjnych za pomocą spektroskopu pryzmat
2010-03-24 16:54 M21 - Badanie drgań wahadeł sprzężonych.
2010-03-24 16:53 C4 - Wyznaczanie ciepła topnienia lodu.
2010-03-24 16:52 M16 - Pomiar współczynnika lepkości cieczy metodą Stokesa.
2010-03-07 09:44 Prawo Gaussa - Zestaw II
2010-02-05 14:04 EGZAMIN